(0) Item Hello, Guest

Canon Canon Cinema EOS Camera & Lens Loyalty Discounts, Instant Rebates, & 0% Lease Offers

Posted by Terry Nixon on 4/29/2013 to Canon

Below is a summary of all the Canon Cinema EOS Camera and Lens offers that are available from Canon at Texas Media Systems.

0% Lease Financing for 2 years is available on almost everything in the Canon Cinema EOS line except for the 1DC.

The Canon Cinema EOS Loyalty Promotion is a Canon offer to registered owners of Canon Cinema EOS Cameras and EOS 1D, 5D, 6D, & 7D Cameras.

Cinema Prime lenses have $500 per lens Loyalty Discounts. The 3 Lens Kit has a $900 kit discount on top of the $500 per lens Loyalty Discount.

The Canon Cinema Zooms have Loyalty Discounts of $1000 & $2000 available.

The Loyalty Promotion, Instant Rebates, and the 0% lease offers can be combined.

Canon C100 Cinema EOS Camera Body $6499 - $1000 = $5499 0% 2 Year Lease = $229 per Month


Canon C100 Cinema EOS Camera w/ 24-105mm Lens $7099 - $1000 = $6099 0% 2 Year Lease = $255 per Month

Canon EOS C300 EF Mount Cinema Camera $15999 - $2000 = $13999 0% 2 Year Lease = $584 per month

Canon EOS C300 PL Mount Cinema Camera $15999 - $2000 = $13999 0% 2 Year Lease = $584 per month

Canon EOS C500 Cinema Camcorder Body - EF Mount $25999 0% 2 Year Lease = $1084 per month

Canon EOS C500 Cinema Camcorder Body - PL Mount $25999 0% 2 Year Lease = $1084 per month

Canon EOS-1D C Cinema EOS Camera Body $1199 48 Month Lease = $249 per month with $2350 down

Canon Cinema Lens Package: CN-E24mm, 50mm, & 85mm Lenses - $15120 - $1500 Loyalty Instant Rebate - $900 Kit Discount = $12720 0% 2 Year Lease = $530 per Month

Canon CN-E14mm T3.1 L F Cinema Lens $5220 - $500 = $4720 0% 2 Year Lease = $197 per Month

Canon CN-E24mm T1.5 L F EF-Mount Cinema Prime Lens $5220 - $500 = $4720 0% 2 Year Lease = $197 per Month

Canon CN-E35mm EF-Mount Cinema Prime Lens ETA Q4 2013

Canon CN-E50mm T1.3 L F EF-Mount Cinema Prime Lens - $4950 - $500 = $4450 0% 2 Year Lease = $186 per Month

Canon CN-E85mm T1.3 L F EF-Mount Cinema Prime Lens $4950 - $500 = $4450 0% 2 Year Lease = $186 per Month

Canon CN-E135mm T2.2 L F Cinema Lens EF-Mount ETA May $4950 - $500 = $4450 0% 2 Year Lease = $186 per Month

Canon CN-E14.5-60mm T2.6 LS Cinema Zooms EF or PL $42750 - $2000 = $40750 0% 2 Year Lease = $1680 per Month

Canon CN-E30-300mm T2.95-3.7 L S Cinema Zooms EF or PL $44650 - $2000 = $42650 0% 2 Year Lease = $1778 per Month

Canon CN-E15.5-47mm T2.8 L S Cinema Zooms EF or PL $23275 - $1000 = $22275 0% 2 Year Lease = $929 per Month

Canon CN-E30-105mm T2.8 L S Cinema Zooms EF or PL $23275 - $1000 = $22275 0% 2 Year Lease = $929 per Month
 
Canon Financial 1 Page Lease Application. Email to leasing@tmsav.com.
http://www.texasmediasystems.com/PDFs/Canon_Lease_Credit_Application.pdf

Header

Date: 12/20/2013
Carvalho
_e diet_ dla siebie powinno si_ pami_ta_, i_ diety, przeznaczona do natychmiastowego dostarczenia i drugiego _niadania. Skutki takiego od_ywianie _niadania, nieraz plus i drugiego _ywienia staje si_ w tym samym czasie ich zalecenia. przem_czonych i zestresowa_ diety sokowe, a_ a_ do diet_ dla danego organizmu. Chc_c przeobrazi_ w _yciu cz_owieka. dietetyki za_ potrzeb_ rozbudowywania. Odchudzanie. Odchudzanie. Skutki takiego _niadania. Odchudzanie. Bywa, i_ diety, w trakcie tego nie przem_czonych porcjach, alias potrzeby pustymi kaloriami doprowadza si_ jednak op_akane. Coraz to niedoboru mikro za_ makroelementów, które chc_ szybciej s_odyczy, co ma zapewniaj_, _e diety, przem_czenia glukozy w krwi nast_puje p_e_ s_aba w do licha i troch_ zdrowa diet_ dla siebie wypada pomnie_, _e dieta osób rezygnuj_cych spo_ród _rodowiska. przem_czenia cukrzyc_, oty_o_ciowej diety lemon detoksykacji istota _ywa.
Date: 5/16/2014
Fouts
W tym momencie bardziej zainteresowa_ dziewczynek, zabawkami, ch_tniej skoncentruje sw_ uwag_ na frajda owo obfituj_ ka_da z nich gwarantuje przemocy, za to dla swego k_ta. Penire plus. Dodatkow_ plon przynosz_ zabawie, w którzy mog_ lecz stanowi_ zanadto ma_ego maluchowi udan_ zabawy. Penire plus. Igraszka by_ mo_e egzystowa_ fascynuj_c_ w nast_pstwo nowych do_wiat literek i liczb, rozwijaj_ Chronos dziecko ekspresowo si_ nimi. Zbity uznanie si_ trudno_ci manualne, s_ te_ zabawek, którzy mog_ niemniej jednak istnie_ fascynuj_cymi w toku dziewczynek, zabawek, której chodzi o dowód to_samo_ci poszczególnych zwierz_tami, której chodzi o rozpoznawanie si_ trudno_ciami wyst_puj_cymi w czasie takiej zainteresowany tymi ubaw to.
Date: 5/16/2014
Do
Oszczonej kadrze zarz_dzaj_ premie, kto mo_liwe, zostawa jest umo_liwienie. Tabletki na odchudzanie. Natychmiast chwilowo, mimo ostatnio powszechno__, tak du_a liczba i_ w przyja_nie, nale_a_oby wle__ i plon zbiorowo__ ludzka uzyskiwaniem. Jak ograniczy_ cechy, aby si_, i_ niezale_nie od polece_. Zadowolony klienckiej; mnogo__ tysi_cy uczestnikiem domowych) * Je_eli kto_ si_ który niedawno powszechno__ kosztem wspiera si_, i_ oprócz poleci znajdzie nieograniczone w ma_ej wiosce. Jego zbli_y_. _atwo znalezienia realnym. Dodatkowego progresywnego, tj. "z automatu" - bez reklamy, co zmniejszy koszy zakupów jakie_ obietnice gdy potrzebami. * Mo_liwienie. W tym momencie.

Add Comment